Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20152024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Fil. dr, annat eller okänt utbildningsområde, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malesia, Malaysia, 2015

Meritförteckning

Doctor of Philosophy (PhD) in Operations Management

Research areas: 

 • Humanitarian logistics & supply chain management
 • Disaster relief, disaster management, disaster risk reduction
 • Digital supply chain and artificial intelligence 
 • Financial supply chain in complex emergencies 
 • Supply chain risk and resilience 

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Utbildning / akademisk kvalifikation

Business Administration , Master

Tilldelningsdatum: 15.06.2010

Mechanical engineering , Bachelor of Science

Tilldelningsdatum: 05.06.2006

Externa befattningar

Nominated candidate for membership to the Scientific Council of the ERC, European Research Council (ERC)

01.12.2022 → …

Nyckelord

 • 112 Statistik
 • 214 Maskin- och produktionsteknik
 • 512 Företagsekonomi
 • Business, Markets and Societal Dynamics
 • 520 Övriga samhällsvetenskaper

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Amin Maghsoudi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller