Foto av Anders Löflund
  • P.O. Box 479

    00101 Helsinki

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1989 …2023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Meritförteckning

Anders Loflund is a professor of finance at Hanken, Helsinki campus. He is also the head of department of Financial Economics and Statistics.

Professor Löflund is the examiner of the bachelor courses Lönsamhetsbedömning Capital Budgeting) and Portfolio Management.

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 1994

Nyckelord

  • 512 Företagsekonomi
  • Investeringar, tillgångsprissättning, företagsfinansiering

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anders Löflund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller