Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Aalto University, Finland, 2015