Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om utbildning

Fil. lic., tyska språket, Vasa Universitet, Finland, 2020