Personlig profil

Information om utbildning

Fil. lic., finska språket, Vaasa Universitet, Finland, 1999