Personlig profil

Nyckelord

  • 512 Företagsekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anna Abramova är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler