Foto av Anna Maaranen
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20202023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, annat eller okänt huvudämne, Hanken School of Economics, Finland, 2023

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Nyckelord

  • 518 Medie- och kommunikationsvetenskap
  • 512 Företagsekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anna Maaranen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler