Foto av Anna Zhuravleva
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20162024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 2019

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anna Zhuravleva är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler