Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1992 …2023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Title of Docent at Turku School of Economics

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 2008

Nyckelord

  • 512 Företagsekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anne-Maj Rindell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller