Foto av Annika Ravald
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1996 …2023

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Annika Ravald är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Computer Science