Inget foto av Arafat Rahman
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20162023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Doctor of Science (Economics and Business Administration)

Hanken School of Economics, Finland, 2021

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Hanken School of Economics, Finland, 2021

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Arafat Rahman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller