Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20122023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsområden

Industriell ekonomi, tillämpad mikroekonometri, entreprenörskap

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Helsingin kauppakorkeakoulu, Finland, 2007

Utbildning / akademisk kvalifikation

Economics , Doctor of Science , Essays on Bank Screening and Market Power in Loan Markets, 2000, Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 182, series A-182., Aalto University

Tilldelningsdatum: 01.03.2001

Economics, Licentiate’s degree , Aalto University

Tilldelningsdatum: 01.06.1998

Economics and Finance , Master of Science , University of Warwick

Tilldelningsdatum: 01.06.1998

Economics and Business Administration , Master of Science , Turku School of Economics

Tilldelningsdatum: 01.06.1995

Externa befattningar

Professor of economics (part-time), University of Jyväskylä

09.2018 → …

Expert medlem, Forskningsgrupp, Perheyritysten liitto ry

08.2018 → …

Medlem, Legislation Assessment Council

15.04.2016 → …

Vice dean responsible for research , University of Jyväskylä

08.201512.2017

Rådgivare, Parliamentary Supervisory Board of the Bank of Finland

01.08.2012 → …

Research director , Yrjö Jahnsson Foundation

08.201008.2016

Member of scientific council , Yrjö Jahnsson Foundation

200908.2010

Professor of economics, University of Jyväskylä

07.200708.2018

Nyckelord

  • 511 Nationalekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ari Hyytinen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller