Inget foto av Benjamin Maury
  • P.O. Box 479

    00101 Helsinki

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20012023

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Benjamin Maury är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences