Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., annat eller okänt huvudämne, Svenska handelshögskolan, Finland, 2016