Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20102023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Hanken School of Economics, Finland, 2014

Forskningsintressen

Business academic specializing in marketing strategy, market-shaping, consumer culture, and disinformation research. Dr. Diaz Ruiz has published research in leading peer-reviewed scientific journals, including the Journal of Business Research, Journal of Marketing & Public Policy, Marketing Theory, European Journal of Marketing, and Industrial Marketing Management. 

Nyckelord

  • Business, Markets and Societal Dynamics
  • Marketing Logics and Strategizing
  • Customers and Relations
  • 518 Medie- och kommunikationsvetenskap

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Carlos Adrian Diaz Ruiz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller