Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20102024

Forskningsoutput per år

Filter
Officiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Sökresultat