Personlig profil

Information om utbildning

Fil. mag., annat eller okänt utbildningsområde, Vasa universitet, Finland, 2014

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller