Inget foto av Caroline Sundgren
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20172022

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 2021

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Caroline Sundgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler