Inget foto av Chouki Sfandla
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20072014

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Chouki Sfandla är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler