• P.O. Box 479

    00101 Helsinki

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1994 …2023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 1979

Föreläsningar på Youtube: Principles of Service Management 

 

Information om forskning och undervisning

Artikel publicerad på Hankens hemsida 25.1.2020:

Hankenprofessorn Christian Grönroos nummer två i världen bland marknadsföringsforskare enligt internationell studie

Hankenprofessorn Christian Grönroos har rankats som tvåa bland marknadsföringsforskare enligt en studie av forskare från Stanford. Resultaten har publicerats i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften PLOS Biology.

Denna lista inkluderar två procent av de främsta forskarna globalt sett i ett antal akademiska discipliner beräknat utgående från citeringar under karriären. Christian Grönroos var en av pionjärerna inom servicemarknadsföring i slutet av 1970-talet och har varit aktiv forskare sedan dess.

Undersökningen visar att Grönroos fortfarande har en betydande inverkan i marknadsföringsdisciplinen då han platsar trea på listan över citeringar i marknadsföring under år 2019. På den listan finns också flera andra forskare som på olika sätt är knutna till Hanken: Christian Kowalkowski som varit associerad forskare på Hanken på plats 112, Kaj Storbacka, som för närvarande är Hanken Foundation Professor på plats 138, Kristina Heinonen, professor i marknadsföring på Hanken på plats 178, Magnus Söderlund, CERS Senior fellow på Hanken på plats 266 och Johanna Gummerus, biträdande professor i marknadsföring på Hanken på plats 308. Detta resultat demonstrerar Hankenforskarnas starka inverkan inom marknadsföringsdisciplinen.

Databaserna inkluderar de 100 000 mest citerade forskarna från 22 större forskningsområden. Därtill finns det data över de mest citerade två procenten av forskare inom 176 mer specifika forskningsfält. Det kvantitativa rankingmaterialet finns tillgängligt här.

Christian Grönroos den enda i Finland bland topp 1 % av forskarna i världen inom kategorin national- och företagsekonomi

Christian Grönroos utmärker sig också i en annan nyligen publicerad rankning av forskare inom  national- och företagsekonomi (Economics and Business).  Listningen baserar sig på citeringar inom området.

En annan Hankenanknuten forskare som listas är professor Joseph Sarkis inom logistik (Engineering)

Listningen publiceras årligen som Clarivate Highly Cited Researchers. Information finns tillgänglig här.

 

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 1979

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Christian Grönroos är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller