Foto av Christian Johansson
  • P.O. Box 287

    65101 Vaasa

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1995 …2021

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. lic., företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 2004