Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Hanken, Finland, 1999

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Christina Söderberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler