Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Université Aix-Marseille III, Finland, 1995