20232024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., annat eller okänt huvudämne, Uppsala University, Sverige, 2015

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Nyckelord

  • Business, Markets and Societal Dynamics
  • 511 Nationalekonomi
  • 519 Socialgeografi och ekonomisk geografi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Claire Travers är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller