Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., annat eller okänt huvudämne, Uppsala University, Sverige, 2015

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Nyckelord

  • Business, Markets and Societal Dynamics
  • 511 Nationalekonomi