Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., annat eller okänt huvudämne, Universite de Geneve, Schweiz, 2020