Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 2016