Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., annat eller okänt huvudämne, Stockholm School of Economics, Sverige, 2014