Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., annat eller okänt huvudämne, Hanken School of Economics, Finland, 2021

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Frida Nyqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler