Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. kand. (lägre), annat eller okänt huvudämne, University of Massachusetts Amherst Commonwealth Honors College, Amerikas förenta stater, 2021