Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20072024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Meritförteckning

    

 

Information om forskning och undervisning

Personal Webpage:  www.gonulcolak.org

The link to his research papers at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=329865

ResearchGate Link: www.researchgate.net/profile/Gonul_Colak

 

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, University of Iowa, Amerikas förenta stater, 2004

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Gonul Colak är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller