Foto av Gunnar Rosenqvist
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1988 …2023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, statistik, Svenska handelshögskolan, Finland, 1986

Nyckelord

  • 112 Statistik

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Gunnar Rosenqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler