Foto av Gunnar Rosenqvist
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1988 …2023

Forskningsoutput per år

Filter
Mottaget akademiskt besök på Hanken

Sökresultat