Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Hanken School of Economics, Finland, 2023

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Gustav Finne är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler