Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20122023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om examen

Ekonomie doktorsexamen

Hanken Svenska handelshögskolan

 

Ekonomie masterexamen

Örebro universitet  

 

Ekonomie kandidatexamen

Örebro universitet

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 2016

Nyckelord

 • 512 Företagsekonomi
 • Service Marketing
 • Service Management
 • Service Logic
 • Retail Banking
 • Customer Logic
 • Value for the Customer
 • Netnography
 • Value Creation/Destruction
 • Narratives

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Gustav Medberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller