Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20012024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsområden

 • Humanitarian logistics & supply chain management
 • Health & humanitarian logistics, pandemic response
 • Disaster relief, disaster management, disaster risk reduction, disaster preparedness
 • Sustainable supply chain management
 • Industrial ecology
 • Research approaches in logistics

Information om forskning och undervisning

RESEARCH

Founding editor of the Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management

Former (founding) director, and board member of the HUMLOG Institute

TEACHING

List of current courses at university profile page

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Svenska handelshögskolan, Finland, 2007

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Nyckelord

 • 117,2 Miljövetenskap
 • 512 Företagsekonomi
 • 222 Övrig teknik och teknologi
 • 212 Byggnads- och samhällsteknik
 • 314,2 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Gyöngyi Kovacs är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller