Personlig profil

Information om utbildning

Fil. mag., socialvetenskaper, Helsingin yliopisto, Finland, 2021

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Hanna Sjögren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller