Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Helleke Heikkinen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Earth and Planetary Sciences