Inget foto av Henrik Höglund
  • P.O. Box 287

    65101 Vaasa

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20082019

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Hanken, Finland, 2010

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Henrik Höglund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler