Inget foto av Henrik Höglund
  • P.O. Box 287

    65101 Vaasa

    Finland

Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20082019

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Henrik Höglund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance