Foto av Henrik Keinonen
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20162021

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Hanken School of Economics, Finland, 2022

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Externa befattningar

Aalto university, Center for Knowledge and Innovation Research (CKIR), Staff Scientist

01.09.202231.12.2023

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Henrik Keinonen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler