Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., annat eller okänt huvudämne, University of Jyväskylä, Finland, 2023