Inget foto av Ingmar Björkman
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
1992 …2024

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Ingmar Björkman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Economics, Econometrics and Finance