Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Inkeri Tanhua är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology