Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20072024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Meritförteckning

Curriculum Vitae finns i den här länken.

Information om examen

Doctor of Science (Economics and Business Administration), Helsinki School of Economics, Finland, 2007

Information om examen

Doctor of Arts (Industrial Design/Design Management), University of Art and Design Helsinki, Finland, 2009

Information om examen

Master of Science (Technology), Helsinki University of Technology, Finland, 2004

Information om utbildning

Ekon. dr, företagsekonomi, Helsingfors handelshögskola, Finland, 2007

Nyckelord

 • 512 Företagsekonomi
 • Konsumentbeteende
 • Marknadsföring
 • Konsumenter
 • Strategi
 • Varumärken
 • Formgivning
 • Marknadsforskning
 • Produktutveckling
 • Serviceutveckling
 • Affärsmodeller
 • Tillväxtinvesteringar
 • Kommersiella investeringar
 • Strategisk marknadsföring
 • Marknadsstrategi
 • Konkurrensdynamik
 • Marknadevolution
 • Innovation
 • Produktmarknader
 • Finansiella marknader
 • Konsumentprodukter
 • Konsumentservice

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Jaakko Aspara är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller