Foto av Jana Abiková
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20202023

Forskningsoutput per år

Nätverk

Tore Listou

  • Forsvarets Stabsskole, Oslo

Extern person

Claudia Paciarotti

  • Università Politechnica delle Marche

Extern person