Foto av Johanna Haapala
  • P.O. Box 479

    00101 Helsinki

    Finland

20052020

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Fil. dr, finska språket, Helsingin yliopisto, Finland, 2012

Externa befattningar

University lecturer, subject of Finnish language and culture, University of Helsinki

01.08.202131.07.2022

Nyckelord

  • 612,1 Språkvetenskaper
  • 518 Medie- och kommunikationsvetenskap

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Johanna Haapala är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller