Foto av Johanna Haapala
  • P.O. Box 479

    00101 Helsinki

    Finland

20052020

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Johanna Haapala är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences