Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., annat eller okänt huvudämne, Hanken School of Economics, Finland, 2022