Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Umeå School of Business and Economics, Sverige, 2018