Foto av Joosua Virtanen
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20182023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om utbildning

Ekon. mag., företagsekonomi, Jyväskylän yliopisto, Finland, 2019

Nyckelord

  • 511 Nationalekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Joosua Virtanen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete på lands-/territoriumsnivå. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller